Sostenibilitat

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides

Image
Il·lustració agenda 2030
Peu de foto
Il·lustració agenda 2030

La Regidoria de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Torredembarra treballa, dins de les seves competències municipals, per complir amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible  i les 169 metes que marca l’Agenda 2030

L’Agenda 2030, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, vol reduir les desigualtats socials i combatre l’emergència climàtica.

L’Ajuntament organitza cada any activitats entorn dels ODS per assolir aquestes fites. Algunes de les accions s’emmarquen dins del programa d’educació ambiental, que també coordina la Regidoria de Sostenibilitat. Aquest programa consisteix en tallers, jornades, campanyes, visites guiades i exposicions amb la participació dels grups ecologistes La Sínia, GETE-Ecologistes en Acció i GEPEC-EdC.

Aconseguir els ODS comporta un treball conjunt de les diferents àrees de l'Ajuntament, especialment Joventut, Serveis, Comerç, Acció social i Educació.

Aquests són els 17 ODS a aconseguir:

1. Erradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, assolir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Igualtat de gènere: Arribar a la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.