Neteja i residus

Recollida comercial

Image
Cartró apilat
Peu de foto
Cartró apilat

L'Ajuntament disposa d'un servei gratuït de recollida i reciclatge d'envasos, cartró, vidre i orgànica adreçat als establiments.

L'obectiu és gestionar de forma eficaç l'alt volum de residus que generen els comerços i evitar que s'acumulin al voltant dels contenidors, ocupant espai de voreres i zones de vianants.

Per adherir-se al sistema, prèviament s'ha de sol·licitar i signar un acord de col·laboració. L'acord suposa un avantatge per als botiguers, atès que no els cal desplaçar els residus fins al contenidor, i també per a la ciutadania perquè no s'obstaculitzen les vies de pas i permet una menor saturació dels contenidors d'ús comú. Cal fer un bon ús del servei, respectant els calendaris de recollida, atès que els residus no lliurats correctament no seran recollits.

Els establiments que utilitzin aquest servei podran gaudir d'una bonificació en la taxa d'escombraries. Per sol·licitar-la, consulteu aquí

Recollida d'envasos i cartró

  • Durant tot l'any, es recullen de dimarts a dissabte a tot el municipi, excepte al polígon, que la recollida és únicament dimecres i divendres.
  • Durant la temporada alta (Setmana Santa i de l'1 de juny al 30 de setembre), els diumenges al matí, es recull a tota la façana marítima (Munts i Baix a Mar).

El servei de recollida s'inicia a partir de les 7 h i els comerços han de treure els envasos i el cartró el dia abans de la recollida, al tancament de l'establiment, excepte als Munts i Baix a Mar que el servei s'inicia a partir de les 11 h.

Els envasos han d'estar ben lligats dins d'una bossa de plàstic, i el cartró, correctament plegat dins d'una caixa del mateix material o bé en un feix lligat per evitar que s'escampi.
 

Recollida de vidre

  • Al Nucli antic, eix comercial, passeig de l'Estació i barris de Sant Jordi i Babilònia: durant tot l'any, es recull dimarts, dijous i dissabte.

  • A Baix a Mar, Munts, Àmfores, Clarà, Nova Torredembarra i Marítimes: d'octubre a maig, es recull dimarts i dissabte, i de juny a setembre, dimarts, dijous i dissabte. Durant la Setmana Santa, els dijous també es recull a tota la façana marítima (Munts i Baix a Mar).

    Trimestralment, es du a terme una neteja dels contenidors.

El servei de recollida és al matí, a partir de les 9 h i cal que el vidre es dipositi al contenidor que cada establiment tindrà disponible, excepte als Munts i Baix a Mar que el servei s'inicia a partir de les 11 h. 

Recollida d'orgànica

Durant tot l'any, recollida diària nocturna.
Un cop signat l'acord, l'Ajuntament lliurarà un contenidor rotulat i una clau.
És imprescindible l'ús de bosses d'escombraries, i trimestralment es du a terme la neteja de contenidors.