Escola municipal de persones adultes Mar de Lletres

Per a majors d'edat que vulguin obtenir un títol o adquirir i reforçar coneixements bàsics

Image
Classe persones adultes

Si sou majors d’edat, no teniu cap títol reglat i us en voleu treure un, aquesta és la vostra escola. També és el centre per a les persones adultes que vulguin aprendre i reforçar coneixements bàsics. A més, a l’Escola municipal de persones adultess Mar de Lletres els agrada divulgar les nostres tradicions i el nostre entorn. Per això, durant el curs també organitzen festes i activitats com xerrades, tallers, excursions, sortides culturals i una festa de final de curs.


Oferta de cursos

Neolectors
Si voleu llegir i escriure millor: lectoescriptura, càlcul i entorn.

Alfabetització en llengua catalana
Si sou nouvinguts i voleu aprendre a parlar en català.

Català Nivell A1 i A2 (bàsic)
Si no parleu català, però esteu alfabetitzats en l’alfabet llatí i en voleu aprendre.

Català Nivell B1 (elemental)
Si no sou catalanoparlants, però voleu a aprendre o parlar millor el català.

Català Nivell B2 (intermedi)
Pels que ja parlen en català, però no el saben escriure gaire bé.

Català Nivell C1 (suficiència):
Per qui necessita perfeccionar l’expressió oral i escrita en situacions formals.

Llengua Castellana Nivell A1 i A2 (bàsic)
Si no sabeu castellà, però en voleu aprendre.

Llengua anglesa nivells A1 i A2
Per als certificats dels cursos d’alfabetització i dels nivells A1 i A2 de català i de castellà, és obligatori assistir un 80 % de les hores lectives del curs.

A l’Escola municipal de persones adultes Mar de Lletres també preparen per a les proves d’accés pel Graduat en educació secundària obligatòria (GESO), que equival a l’ESO, i per les proves d’accés els Cicles formatius de grau mitjà.

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)
És obligatori tenir divuit anys el dia de les proves d’accés.
S'estudien diferents matèries en tres grans eixos de coneixement:
Àmbit de la comunicació: llengua i literatura catalana i castellana i anglès. En el cas que algú vulgui optar per una altra llengua estrangera, s’haurà de preparar per lliure.
Àmbit Científic: Matemàtiques, Ciències i Tecnologia.
Àmbit Social: Ciències Socials.

Cicles formatius de grau mitjà
Si no teniu el graduat en educació secundària o cap d’equivalent, teniu setze anys, però en feu disset l’any de les proves, us preparen per accedir als Cicles Formatius de Grau mitjà.


Horaris
Cada curs s’estableix el calendari i l’horari del centre. Les classes duren entre una hora i mitja i dues. Si es fan cursos intensius al matí, tenen una durada de tres o quatre hores amb una pausa enmig. Les classes comencen cinc minuts més tard de l’hora marcada i acaben cinc minuts abans. Aquest temps es dedica a solucionar petits dubtes puntuals.

Tarifes
Les tarifes estan regulades per l’Ordenança municipal de preus públics i es pot consultar a l'apartat arxius relacionats.

Preinscripció i matrícula
En general, només s’hi pot matricular qui tingui o que compleixi divuit anys l’any d’inici de les activitats. En el cas de la preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà, s’hi poden inscriure amb setze anys, però n’han de tenir disset per fer la prova.

Com es fa?
La preinscripció al curs de Graduat en educació secundària (GESO) i al curs de preparació de proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà, es pot fer a la seu electrònica. També es pot presentar presencialment si es demana hora.

Tingueu en compte que els exàmens pel títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria són als centres oficials. Pots consultar tota la informació sobre les proves del GESO al Departament d’Educació de la Generalitat.

Pel que fa a la resta de cursos, només es pot sol·licitar presencialment a la Regidoria d’Educació i s'ha de demanar hora.

On som?
Patronat Antoni Roig
C. Alt de Sant Pere, 35
 43830 Torredembarra
Telèfon (matins) 977 640 025 ext. 887
escola.adults@torredembarra.cat
Atenció al públic: els divendres de 10 a 12 h.
Les classes s’imparteixen de dilluns a dijous de 15.00 a 21.00 h.