Acció Social i Igualtats

Serveis socials bàsics

Gestionats pels equips bàsics d’atenció social primària (EBASP), que estan formats per treballadors/es i educadors/es socials. Atenen totes les demandes i necessitats socials de la ciutadania

Image
Oficines Acció Social
Peu de foto
Oficines d'Acció Social i Igualtats. Foto: Anna F.

 

A qui s’adreça? 

A la població en general: gent gran, persones amb capacitats diverses, adults, dones i infància.

 

Què ofereix? 

Millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones i grups dins de la seva comunitat mitjançant: Informació, orientació i assessorament a la ciutadania en relació als recursos i prestacions socials existents per tal d’afrontar-ne les necessitats.

Detecció i prevenció de les situacions de risc social o exclusió. Recepció, anàlisi, diagnòstic, valoració i actuació en relació a les demandes i necessitats socials de la ciutadania. 

Suport i acompanyament a persones, famílies o grups amb dificultats. 

Tramitació i seguiment de programes que en requereixen la intervenció: servei d’ajut a domicili, teleassistència, transport adaptat, suport a la dependència, centres residencials per a gent gran, entre d’altres. 

Gestió de propostes de derivació a serveis especialitzats i coordinació amb altres equips i serveis.

 

On som?

Av. Lluís Companys, 55, 1r
Telèfon 977 13 15 79,  extensió 2737 

 

Aquest servei es presta a través d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torredembarra i el Consell Comarcal del Tarragonès.