Salut

Control de plagues

Image
Control larves de mosquit
Peu de foto
Control larves de mosquit. Foto: Anna F.

L'Ajuntament controla les plagues que pugin afectar la salut pública. Com que les plagues no es poden eradicar, es tracta de mantenir-les dins del llindar de tolerància. Es contracta una empresa externa acreditada per fer la desinfecció, la desinsectació i la desratització i el personal municipal en fa el seguiment.


Pel que fa a les plagues vegetals, es promouen els mecanismes naturals i es procura la mínima alteració possible de la vegetació. Quan és imprescindible fer servir fitosanitaris, al municipi és obligatori que siguin de baixa toxicitat. Tampoc s’utilitza el pesticida sulfoxaflor perquè és perjudicial per a les abelles.


Control de la població de mosquits

A Torredembarra, controlem el mosquit comú, el mosquit de l’aiguamoll i el mosquit tigre amb diferents tractaments larvacides, però cal la implicació ciutadana perquè funcionin. En general, es calcula que el 85% dels casos, el mosquit tigre prolifera en espais privats amb aigua estancada. Per tant:

 

  • Elimina els punts d’aigua on puguin créixer les larves
  • Neteja les canaleres de fulles.
  • Buida dos cop per setmana o posa cap per avall qualsevol objecte que pugui acumular aigua.
  • Treu els platets de sota els testos de flors i plantes.
  • Recicla els pneumàtics vells a la deixalleria.
  • Buida l’aigua dels embornals

 

La prevenció és fonamental perquè, una vegada han sortit de l’aigua, l’única protecció són els repel·lents o les teles mosquiteres.

Només pica la femella del mosquit tigre i ho fa tant de dia com de nit. Pot travessar la roba, però no vola més enllà de 400 metres del lloc de cria. Així que si en tens a casa, és molt probable que el focus estigui a prop. Si et pica, renta amb aigua i sabó la zona afectada. Els grans són dolorosos i duren més dies que les picades del mosquit comú.

 

Control de rosegadors i altres plagues

De juny a setembre, es fa un tractament intensiu de paneroles i rosegadors al clavegueram. Una plaga que també es controla a la via pública, zones verdes, parcs, jardins i edificis públics que siguin responsabilitat de l’Ajuntament.

 

Control de les poblacions de coloms

Al municipi, hi ha una colònia estable de més de 600 coloms i es controlen perquè, sobretot els malalts i els parasitats, són un risc per a la salubritat pública i el medi ambient. La brutícia dels coloms fa malbé el patrimoni històric, el mobiliari urbà, deteriora els habitatges i comporta problemes veïnals. També malmet l’arbrat, embussa canaleres i evacuacions d’aigua i pot contaminar les fonts. A banda de la brutícia, els coloms perjudiquen les zones verdes, els jardins i els horts, perquè detecten les llavors acabades de plantar i se les mengen. A més, comporten sorolls i desplaçament d’altres espècies.

 

Per tot plegat, et demanem que ens ajudis a mantenir-los sota control i no els donis de menjar ni llencis restes de menjar al terra. Si tens un problema de coloms a casa teva, posa’t en contacte amb la Regidoria de Sostenibilitat.


També es manté sota control la població de cotorres, per tal d’evitar problemes de salut pública i les molèsties dels sorolls.


Actuacions de prevenció contra la processionària del pi

L’Ajuntament és conscient de la inquietud social que causa la processionària del pi, ja que hi ha moltes persones que són al·lèrgiques a aquesta euruga. Per això, es fan accions de prevenció als pins que hi ha en solars de titularitat municipal. 


Tèrmits

Quan se sospita que hi pot haver un termiter a la via pública o en edificis de titularitat municipal, l’Ajuntament encarrega un estudi de les dimensions del termiter a una empresa acreditada del sector. Un cop determinat, els tècnics municipals i els de l’empresa decideixen conjuntament com eliminar-lo amb les mínimes repercussions possibles.

 

Abelles

Les abelles són una espècie protegida, així que no es poden eliminar ni eixams ni ruscos. Si les abelles han fet un rusc a casa teva, has d’avisar a un apicultor, a una associació o a una empresa especialitzada perquè el traslladi amb seguretat. Val a dir que les abelles, si no se les molesta, no són agresives.