Comerç i Activitats

Habitatges d'ús turístic

Des del 9 de novembre, l’Ajuntament de Torredembarra ja no pot atorgar cap llicència nova d’habitatge d’ús turístic fins que no s’actualitzi el planejament urbanístic del municipi per permetre expressament l’ús d’habitatges d’ús turístic. Aquesta situació és fruit de l’entrada en vigor del Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic.


Torredembarra es troba entre els 262 municipis afectats a tot Catalunya, ja que compleix el requisit de tenir més de cinc pisos turístics per cada 100 habitants. Per tant, els nous pisos turístics que es vulguin habilitar a Torredembarra hauran d’esperar a l’aprovació de l’ús d’habitatge d’ús turístic al Pla General Urbanístic per poder demanar una llicència urbanística municipal i una autorització turística prèviament a l’obertura. Aquesta llicència tindrà una vigència de cinc anys prorrogables per períodes d’igual durada si el planejament ho permet. Cal tenir present, que el màxim que podrà atorgar l’Ajuntament és de deu llicències de pisos turístics per cada 100 habitants.


L’objectiu de la nova normativa que ha aprovat la Generalitat és resoldre la tendència que s’ha observat en aquells municipis que han vist augmentar el seu parc de pisos turístics en detriment dels destinats a habitatge permanent, creant dificultats d’accés a una llar habitual a les persones i famílies, i causant problemes de convivència i gentrificació. Tot i així, en tractar-se d’un decret llei, caldrà que aquest sigui refrendat pel Parlament de Catalunya i, en aquesta fase, es poden produir alguns canvis.


Pel que fa als 1.250 pisos turístics existents i degudament habilitats a Torredembarra, els seus titulars disposaran d’un marge de cinc anys per demanar la nova llicència urbanística, a comptar des de l’entrada en vigor del Decret llei, i en el nostre cas, un cop el planejament ho permeti, o hauran de cessar l’activitat.

 

En aquests cinc anys, els ajuntaments afectats hauran d’haver modificat el seu planejament municipal i, per tant, estar en condicions de donar resposta a aquestes sol·licituds. Aquesta modificació del planejament urbanístic comporta una tramitació d’entre 18 i 24 mesos aproximadament.