Escoles

Torredembarra compta amb tres escoles d'educació infantil i primària

Escola Antoni Roig

Avinguda de Sant Jordi, 1

Tel 977 64 08 36

e3003884@xtec.cat

Horari lectiu del centre: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

Horari de secretaria: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Ampa: ampaantoniroig@gmail.com

 

Escola Antoni Roig

Escola Molí de Vent

Carrer de les Escoles, 13

Tel. 977 130 246 i 638 687 887

e3006851@xtec.cat

Horari lectiu del centre: de 8.30 a 12 h i de 15 a16.30 h.

Horari de secretaria:

Dilluns, dimecres i divendres: de 8.30 a 14  h.

Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15.30 h a 16.30 h.

Afa: afamolidevent@gmail.com

Escola Molí de Vent

 

Escola L’Antina

Passeig Miramar, 188-200

Tel 977 64 24 96

e3009242@xtec.cat

Horari lectiu del centre: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

Horari de secretaria: de dilluns a dijous, de 9 h  a 13 h i de 15 a 16.00 h. Divendres, de 9 a 13 h.

Ampa: ampa.ceipantina@gmail.com

Escola l'Antina