Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

És un servei d'informació i gestió de l'escolarització dels nivells d'educació infantil, primària i ESO

Image
Educació

 

A l’OME, trobareu informació i ajuda sobre:

 • La zonificació escolar, les adscripcions dels centres i les places que ofereixen.

 • El període i el procés de preinscripció i matriculació.

 • Els criteris de baremació.

 • Els centres educatius de Torredembarra.

 • Les activitats complementàries, les extraescolars i els serveis que ofereix cada centre què s'ha de fer per sol·licitar una plaça en el període de preinscripció què s’ha de fer per sol·licitar una plaça si el curs ja ha començat (matrícula viva).

   

L'OME neix de la implicació entre l'Ajuntament de Torredembarra i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per col·laborar en la gestió del procés d'escolarització als centres públics. Les seves funcions més destacades són:

 • Acompanyar les famílies en el procediment d'admissió.

 • Rebre i tramitar sol·licituds d'admissió als centres educatius públics de la vila.

 • Publicitar els resultats del procés de preinscripció. 

 • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius.

 • Acollir les comissions de garanties d'admissió respectives.

 • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.