Llars d'infants municipals

Servei educatiu per als infants entre els quatre mesos i els tres anys

Image
Infants jugant

Les llars d’infants municipals de Torredembarra són un servei educatiu per als infants entre els quatre mesos i els tres anys, en plena evolució constant i un aprenentatge molt actiu.


Les llars d’infants són, també, un espai per a fer amics, socialitzar i establir relacions fora de la família. Aquí els ajuden a observar, mirar, tocar, manipular, investigar, relacionar, imitar, triar i decidir lliurement a la llar. Dit d’una altra manera: els ajuden a créixer.

 

Principis pedagògics

Progressar en el coneixement i domini del cos.

Assolir seguretat afectiva i emocional.Iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Explorar i observar l’entorn immediat amb curiositat i respecte.

Adquirir hàbits bàsics d’autonomia.

Mostrar iniciativa, identificar perills.Pensar, crear i elaborar explicacions.

Comunicar i expressar-se.

Comportar-se d’acord amb pautes de convivència, col·laboració i integració social.

Conviure en la diversitat i avançar en la relació amb els altres.

 

Calendari escolar i horaris

Se segueix el calendari del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, però es coordinen amb la resta de centres educatius de la vila pels dies de lliure disposició i també se segueixen les festes pròpies del municipi. El mes de juliol també estan obertes, però més com a casal d’estiu i amb un horari intensiu de 9 a 15 h.


L’horari bàsic de les dues llars és de 9 a 12 h i de 15 a 17 h.


Hi ha serveis extres, sempre que arribi al 10 % del conjunt de places total. Aquests serveis són:

Acollida, de 8 a 9 h.

Servei de menjador i migdiada, de 12 a 15 h.

 

On som

 

Llar d’infants municipal El Cirerer

Camí de l’Era, 52-54

Tel 977 452 100

llarelcirerer@torredembarra.cat

 

Llar d’infants municipal Els Gegants de la Torre

Carrer de les Escoles, 7

Tel. 977 64 61 82

elsgegantsdelatorre@torredembarra.cat