Imatge d'una agenda

Convocatòries i actes. Òrgans municipals

Si voleu conèixer l'acció de govern i dels grups municipals de l'Ajuntament de Torredembarra disposeu d'un apartat al web de Govern Obert i Transparència on trobareu la següent informació:

 • Actes de Ple
 • Acords de Junta de Govern
 • Resolucions i decrets
 • Tauler d'edictes i anuncis
 • Convocatòries de sessions del Ple
 • Actes objecte de revisió en via administrativa
 • Resolucions administratives i judicials rellevants
 • Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora i altres òrgans consultius
 • Notícies i opinions sobre les actuacions de govern i de l'oposició
 • Opinions i propostes dels grups municipals
 • Àudio Vídeo Actes Plens Municipal