Acció Social i Igualtats

Programa treball i formació ACOL. Convocatòria anticipada 2023

El programa Treball i Formació de Foment de l’Ocupació permet que les persones en situació de desocupació i que pertanyen als col·lectius amb més risc d’exclusió sociolaboral adquireixin experiència en un entorn real de treball. Així doncs, aquesta mesura permet que posin en pràctica les habilitats necessàries per a la seva inserció laboral efectiva. L'actuació està impulsada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Fons Social Europeu Plus (FSE+).

 

 

L'Ajuntament de Torredembarra ha contractat dues persones amb aquesta subvenció, una desenvolupant tasques d'operària de neteja i l'altra com auxiliar de biblioteca. Estan contractades durant un període de 12 mesos amb una jornada laboral completa. Les principals beneficiàries del projecte són les dues persones contractades, però també tota la ciutadania, gràcies a les tasques que desenvolupen per afavorir el funcionament i estat de diferents zones i serveis municipals.

La subvenció forma part de la línia ACOL que va destinada a les persones migrades extracomunitàries que es troben en situació administrativa irregular i estan en disposició de fer un arrelament social. Cal remarcar que aquestes persones són un dels col·lectius més vulnerables i amb més risc d'exclusió social. De fet,  l'absència de permís de treball no només els dificulta l'accés al mercat de treball, també els impedeix radicalment l'accés al mateix.

Aquests contractes estan subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació i compleixen les condicions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació regulada per la Resolució EMT/4148/2022 de 22 de desembre de 2022 i la Resolució EMT/79/2023 de 12 de gener de 2023 per les quals s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 en relació amb les actuacions de la línia ACOL del Programa Treball i Formació (SOC-TRFO ACOL).