Neteja i residus

Deixalleria

A la deixalleria es por portar tot allò que no té un sistema de recollida porta a porta o uns contenidors específics al carrer. No obstant això, la deixalleria també disposa de contenidors de paper i cartró, vidre i envasos lleugers.


Residus que admet la deixalleria

Residus municipals especials

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Electrodomèstics que continguin substàncies perilloses
 • Olis minerals i olis vegetals
 • Aerosols i esprais

   

Residus municipals ordinaris

 • Paper i cartró
 • Vidre
 • Envasos lleugers
 • Plàstics
 • Ferralla i metalls
 • Tèxtils
 • Olis vegetals usats


 Residus municipals voluminosos

 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...)

   

Altres residus municipals

 • Fustes
 • Restes de poda o jardineria
 • Runes i restes de la construcció d'obres menors

   

Què no es pot portar a la deixalleria

 • Materials barrejats
 • Matèria orgànica (excepte restes de pa sec)
 • Residus industrials en grans quantitats o provinents del procés productiu
 • Residus radioactius
 • Residus sanitaris
 • Residus perillosos
 • Amiant (Uralita)

 

Deixalleria supramunicipal de Torredembarra

Consell Comarcal del Tarragonès

Polígon de les Roques Planes - Avinguda d’Altafulla s/n

Tel. 637 262 258

Horari: De dimarts a divendres: de 9 a 13 h i de 15 a 18 h

Dissabtes: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h

Diumenges de 9 a 15 h

Tancament 10 minuts abans.

24 i 31 de desembre només al matí, de 9 a 15 h 

Al 2024, la deixalleria romandrà tancada els dies: 1 i 6 de gener, 29 de març, 1 d'abril, 1 de maig, 24 de juny, 15 i 19 d'agost, 11 i 23 de setembre, 12 d'octubre, 1 de novembre i 6, 8, 25 i 26 de desembre.