Pla Educatiu d'Entorn

Qui som

Per al desenvolupament dels Plans educatius d'entorn cal la implicació i participació activa de tots els agents educatius del territori. Per tant, han de promoure la participació de tots ells i garantir-ne la representació:

  • Els centres educatius.
  • Els serveis educatius.
  • Les AMPA i les famílies.
  • L’alumnat.
  • L’administració local.
  • Professionals d’altres departaments de la Generalitat al territori.
  • El teixit associatiu del barri o municipi.
  • Entitats culturals, esportives i de lleure.

No es pot oblidar que els infants, adolescents i joves a banda de destinataris també són membres actius del desenvolupament dels Plans educatius d’entorn. Cal comptar, doncs, amb les seves necessitats, opinions, els seus punts de vista i propostes. Si se'ls inclou en les estructures participatives, augmentarà la vitalitat dels projectes comunitaris i a més, formarà part de la seva educació cívica.