Pla Educatiu d'Entorn

Presentació

Xarxa educativa per donar resposta als reptes de tot l'alumnat del municipi

Image
Xerrada Escola de Famílies del Pla educatiu d'entorn
Peu de foto
Xerrada Escola de Famílies del Pla educatiu d'entorn. Foto: Anna F.

Torredembarra va ser dels primers municipis a impulsar un Pla educatiu d’entorn, una proposta innovadora en què tot el poble és un espai per a formar-se, aprendre i créixer com a persona. Un nou model en què, a més dels docents, les famílies, les entitats, els clubs, les associacions o el mateix ajuntament també són agents educatius.

El Pla educatiu d’entorn es basa, doncs, en la implicació de tota la comunitat per l’aprenentatge en xarxa dins i fora de les escoles i els instituts. Per tal que l’educació formal i la no formal sigui coherent, l’Ajuntament de Torredembarra i el Departament d’Educació de la Generalitat coordinen plegats els agents educatius i el treball en xarxa.

Un dels objectius del Pla educatiu d’entorn és orientar l’alumnat i les seves famílies dels 0 als 20 anys, sobretot en etapes de canvis educatius i situacions de vulnerabilitat. Les activitats busquen potenciar l’educació en valors i la intercultural, l’ús de la llengua catalana i estendre els estils de vida saludable.

Algunes de les activitats es fan en col·laboració amb entitats i associacions locals, d’altres amb la contractació d’empreses especialitzades en diferents aspectes educatius.

Integrem les veus de tots els agents de l’acció educativa de la Torre! Us engresquem a participar i a dir-hi la vostra!

Contacte

pee@torredembarra.cat