Imatge bateria de contenidors
Peu de foto
Imatge bateria de contenidors - Foto: Anna F. Aj.Torredembarra

Establerts els serveis mínims de la vaga del personal del servei de recollida d’escombraries

Residus
Data de publicació: 29/03/2024

Establerts els serveis mínims de la vaga del personal del servei de recollida d’escombraries 

de Torredembarra per Setmana Santa convocada des de les 15 h del 28 de març a les 15 h del 2 d’abril:

Ciutadania:

- Porta a porta: 

Dijous 28 a la nit es recollirà el rebuig del nucli antic, Sant Jordi i part esquerre de Babilònia (zona entre carrer Garrofers, camp de la Bota, carrer Donya Guiomar, pujant cap a plaça de Villars, carrer de l'Urgell.

Divendres 29 a la nit es recollirà la orgànica i els envasos de Baix a Mar, Clarà i part dreta i central de Babilònia (zona carrer Sínia de Cabeces, camí de la Rasa, carrer Plana de Vic, carrer Ramon de la Torre des de la plaça Villars cap a Camí de la Rasa,Passatge Segarra, Carrer Veneçuela, avinguda Diagonal des de cruïla amb carrer Donya Guiomar, i la resta de carrers dins d'aquesta zona).

Dissabte 30 a la nit es recollirà la orgànica i el vidre del nucli antic, Sant Jordi i part esquerra Babilònia.

Diumenge 31 a la nit es recollirà el rebuig de Baix a Mar, Clarà i part dreta i central de Babilònia.

Dilluns 1 a la nit es recollirà la fracció orgànica i els envasos de nucli antic, Sant Jordi i part esquerra de Babilònia.

- Contenidors

Dijous 28 a la nit es buidaran els contenidors d'envasos i rebuig de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials.

Divendres 29 a la nit es buidaran els contenidors de cartró i rebuig del poble + centres assistencials.

Dissabte 30 a la nit es buidaran els contenidors d'envasos de la zona del poble i centres assistencials, i els contenidors de rebuig de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials.

Diumenge 31 al matí es buidaran els contenidors d'orgànica del poble + els centres assistencials. A la nit es buidaran els contenidors de cartró de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials, i els contenidors de rebuig del poble + centres assistencials.

Dilluns 1 a la nit es buidaran els contenidors de cartró del poble + centres assistencials i es buidaran els contenidors de rebuig de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials.

Dimarts 2 al matí es buidaran els contenidors d'orgànica de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Àmfores, Sant Jordi (bateria aparcament Mañé i Flaquer), Baix a Mar i Munts + centres assistencials, i els contenidors de rebuig del poble + centres assistencials.

Poda i Voluminosos - no hi haurà recollida ni divendres 29 de març, ni el dilluns 1, ni el ddimarts 2 d'abril.

COMERCIAL

- Orgànica:

Dijous 28 nit es buidaran els contenidors comercials d'orgànica de les zones nucli antic, Sant Jordi i part esquerra Babilònia , zona poble i polígon.

Divendres 29 a la nit es buidaran els contenidors comercials d'orgànica de les zones de Baix a Mar, Munts, Àmfores, antiga N-340, Nova Torredembarra, Clarà i part dreta i central de Babilònia.

Dissabte 30 a la nit es buidaran els contenidors comercials d'orgànica de les zones del nucli antic, Sant Jordi i part esquerra Babilònia, zona poble i polígon.

Diumenge 31 a la nit es buidaran els contenidors comercials d'orgànica de les zones de Baix a Mar, Munts, Àmfores, antiga N-340, Nova Torredembarra, Clarà i part dreta i central de Babilònia.

Dilluns 1 d'abril a la nit es buidaran els contenidors comercials d'orgànica de les zones nucli antic, Sant Jordi i part esquerre Babilònia, zona poble i polígon.

- Vidre:

Dissabte 30 de març es buidaran els contenidors comercials de vidre de la zona poble i polígon.

Dimarts 2 d'abril els dels comerços de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi, Baix a Mar i Munts.

- Cartró i envasos:

Divendres 29 es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de Marítimes, Nova Torredembarra, antiga N-340, Clarà, Àmfores, Sant Jordi, Baix a Mar i Munts.

Dissabte 30 es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de la zona poble.

Diumenge 31 es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de Baix a Mar.

Dilluns 1 d'abril no hi ha servei de recollida comercial.

Dimarts 2 d'abril es recollirà el cartró i els envasos dels comerços amb conveni de la zona poble.