Imatge portal transparència
Peu de foto
Imatge del portal de Govern obert i transparència

Nou portal de Govern obert i transparència

Més accessible, complet i intuïtiu

TIC
Data de publicació: 30/11/2023

 

Nova eina de comunicació i transparència. L’Ajuntament de Torredembarra acaba d’estrenar el nou portal en línia de Govern obert i transparència amb la voluntat de posar a l’abast de la ciutadania un espai més complet i intuïtiu.


El regidor de Govern Obert i Comunicació, Joel Ramírez, ha explicat que la voluntat de l’Ajuntament no és només complir la legalitat vigent i introduir al portal la documentació que s’hi ha de fer pública, sinó que sobretot es tracta de fer-ho de manera que sigui molt més accessible i entenedor per a la població, fent realitat el concepte de transparència.


Què hi podem trobar al portal de transparència?


Organització i càrrecs: Accés a la relació d'alts càrrecs i directius, permetent a la ciutadania conèixer qui ocupa posicions importants a l'Ajuntament.


Gestió financera: Informació detallada sobre finances, comptes, pressupostos i patrimoni, proporcionant transparència sobre la gestió dels recursos públics.


Decisions jurídiques: Publicitat de normatives en fase d'informació pública, assegurant que les decisions amb impacte legal siguin accessibles i comprensibles per a la ciutadania.


Detalls del personal: Publicació de la plantilla, relació de llocs de treball i el règim retributiu, permetent entendre la dimensió i les despeses de personal.


Procediments administratius: Informació sobre els procediments administratius i les resolucions importants, mostrant com es prenen decisions i s'aborden qüestions clau.


Contractes i convenis: Transparència en els contractes, convenis i les relacions amb tercers, proporcionant una visió clara de les transaccions de l'Ajuntament.

 

Subvencions i ajuts: Divulgació de subvencions i ajuts públics, informant sobre el suport econòmic rebut o concedit per l'Ajuntament.


Informes i estudis: Accés als informes, estudis, plans i programes, donant a la ciutadania una visió sobre la planificació i les estratègies.


Estadístiques i informació geogràfica: Dades estadístiques i informació geogràfica rellevant, oferint una visió completa del municipi i les seves característiques.


Dret d'accés a la informació pública: Destacar la possibilitat que tenen els ciutadans de sol·licitar informació d'interès, reforçant la participació ciutadana i la responsabilitat de l'Ajuntament.


El portal de Govern obert i transparència és un servei que facilita el Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) als ajuntaments i es nodreix d’informació pròpia dels ajuntaments i aportada per altres administracions.